לאדינו                                                             
מאיזה מוצא את/ה?
[תוצאות]

לאדינו | ספניולית

לדינו
ladino

אזרחות ספרדית
 
מונה:

התחברות לחברים

דף הבית >> ארגונים >> פסטילאדינו >> תקנון הפסטיבל
 

 תקנון ההשתתפות 
  
 תרבות ומורשת הלאדינו קונות להן יותר ויותר נפשות אוהדות בציבורהישראלי , ומטרתנו היא לעודד כתיבת יצירות חדשות בשפת הלאדינו .

 בשנים האחרונות  קיימנו  פסטיבלי זמר בנלאומים, תחרותים לשירים חדשים בלאדינו, אשר זכו להצלחה רבה והפכו למסורת .

 בשנת 2008 אנו נמשיך במסורת ונקיים שוב את הפסטילאדינו- פסטיבל בנלאומי תחרותי לשירה מקורית בלאדינו. 

 מופע הגמר יוקלט ויצולם ע"י הטלויזיה הישראלית.

 אנו פונים בזאת  לזמרים /רות לתמלילנים כותבי לחנים בשפת הלאדינו ,לקחת חלק בתחרות, בכפוף לתקנון הרצ"ב .

 התחרות פתוחה לשירים חדשים שיבוצעו ע"י זמרים/רות  מקצועיים.

כל יוצר רשאי לשלוח עד 3 שירים חדשים (מותר להלחין לתמליל קיים  או שירים הלקוחים מתוך התנ"ך ותורגמו ללאדינו).

יוצרים רשאים לשלוח שירים ברמת סקיצה ,  ולבקש מהנהלת הפסטיבל לקבוע  זמר/רת מתאים לביצוע השיר במידה ויעלה לגמר .

לנהלת הפסטיבל הזכות הבלעדית לקבוע את הזמר/רת המבצע .

משתתפי הפסטיבל לא יקבלו כל תשלום שהוא

מתוך השירים יבחרו  10-12 שירים אשר יעלו לגמר .

שלושת השירים במקומות הראשונים יקבלו פרסים.

שירי מופע הגמר יוקלטו ע"ג תקליטור .

הארוע  בחסותו של הנשיא החמישי ויו"ר רשות הלאדינו מר  יצחק נבון .

מר יהורם גאון יעמוד בראש חבר השופטים .

                                            

 בהצלחה  !

 

מטה הפסטיבל:

מוני מורנו ארמוזה,  אלי מתתיהו ,   מתילדה כהן  סראנו,  זיוה אלמגור

                                                                  

 

 

תקנון למשתתפים  בפסטילאדינו

הגדרות

 שיר חדש :  שיר שלחנו חדש, ואשר לא הושמע ברבים , ולא בתקשורת. ניתן להשתמש בתמליל קיים שהתפרסם אך לא הולחן, או בתרגום של תמליל מהמקורות (תנ"ך) ללאדינו .

ניתן לשלוח שיר חדש , ולבקש ממטה הפסטיבל  שיקבע  לשיר מבצע ראוי.

ניתן לשלוח שוב שיר שכבר נשלח אך לא עלה לגמר בפסטילאדינו קודמים .

תקנון זה, אף שהינו כתוב בלשון זכר מתייחס במידה שווה לבני שני המינים.

 1.     מהות הפרוייקט: תחרות בנלאומית  נושאת פרסים לשיר חדש מקורי בלאדינו.        

2.     מטרת הפרוייקט:

לעודד כתיבה , הלחנה, עיבוד,  וביצוע שירים חדשים בלאדינו , תוך עידוד וקירוב יוצרים ומבצעים לתרבות הלאדינו  ,במטרה  לקדם ולהנחיל את מורשת הלאדינו לרבים .

 3.     ניהול הפרוייקט

1.     מפיקת  הפרוייקט הינה " עמותת פסטילאדינו "הפועלת במסגרת - מינהל לב העיר, ומנהלי הפרוייקט הינם מוני מורנו ארמוזה ואלי מתתיהו.

2.     מנהלי הפרוייקט ימנו מטה וצוות היגוי לפסיטבל  .צוות ההיגוי  ימנה שתי וועדות שיפוט :

     א. שיפוט ראשוני לשלב המוקדם,       ב. שיפוט בשלב הגמר  .

3.     חברי ועדת השיפוט  בשלב הגמר יהיו אנשי מקצוע בתחום תרבות הלאדינו, מוסיקה, תמליל , ואומנויות הבמה .

 

5  . שיפוט

1. בשלב המוקדמות יחליטו השופטים על 10-12 שירים שיעלו לגמר על

    פי המילים הלחן, והביצוע .

2. לגבי השירים שיבחרו בשלב א', הנהלת הפסטיבל תקבע את

    הזמרים/רות המבצעים/עות ,אשר יהיו המבצעים המקוריים או אחרים ,

    הכל לפי החלטת הנהלת הפסטיבל

 

3. בשלב הגמר יחליטו השופטים על שלושה שירים זוכים, על פי

    הקריטריונים הבאים:   תמליל, לחן, עיבוד, הופעה כללית .

 

 

 

6.  פרסים

1.  המשתתפים בשלב הגמר יקבלו תעודת הוקרה על השתתפותם.

2        שלושת השירים הזוכים במקומות הראשונים יקבלו פרסים כספים מדורגים, ואשר יחולקו בין היוצרים והמבצעים .

7. נוהל כללי

הפרוייקט יבוצע על פי תקנון זה בכלל, וע"פ הכללים הבאים בפרט :

1.     תחרות כתיבת התמליל והלחן פתוחה לקהל הרחב.

2.     מלחין השיר רשאי להמליץ על זמר/ת מבצע/ת לשיר המוגש .

3.     המבצעים יהיו זמרים/רות, או הרכבים מוסיקליים . 

4.     בשלב המוקדם רשאי כל יוצר  לשלוח עד 3 שירים מוקלטים ע"ג תקליטור . ( ועדת השיפוט המוקדם רשאית לבחור שיר אחד או יותר של אותו היוצר.

5.     מטה הפסטיבל יקבל מוועדת השיפוט המוקדם  את ההחלטותיה על  השירים שיעלו לגמר , ויפנה את השירים  למעבדים מוסיקלים ולמבצעים מתאימים .

6.     במידה  והמלצת מלחין השיר לזמר המבצע אינה מקובלת על מטה הפסטיבל, רשאי מטה הפסטיבל למנות זמר מבצע כראות עינו. מלחין אשר לא יקבל את קביעת מטה הפסטיבל לזמר מבצע, שירו יפסל והוא  רשאי למשוך את השיר מן התחרות .

7.     את המבצעים במופע הגמר ,תלווה תזמורת הפסטיבל.

8.     משך השיר יהא עד  3:30 דק'.

9.     אין להגיש לתחרות שיר אשר  לחנו , פורסם או בוצע, או הובאו לידיעת הרבים . מותר להגיש שיר אשר הולחן למילים קיימות שפורסמו ברבים , או מילים שתורגמו מתוך ספרי התנ"ך.

10.            אין להשמיע  ברבים שיר לאחר שהוגש לתחרות ועד לסיומה.

11. מגישי השירים והמבצעים , לא יקבלו כל תשלום שהוא בגין כל פעולה שהיא הנעשית במסגרת הפרוייקט.

12. המבצעים  והמעבדים מתחייבים להשתתף בחזרות עם התזמורת על פי לו"ז שיקבע ע"י מטה הפסטיבל.

13. למטה הפסטיבל  שמורה הזכות להחליט על נושאים שלא הוגדרו בתקנון זה, ולשנות את התקנון במידה ויהיו בו סתירות .

                   12 .ניתן לשלוח שוב שיר שהשתתף  אך לא עלה לגמר

                        בשנים קודמות .

13. למטה הפסטיבל תהא הזכות לקבוע מי יהא מבצע השיר. 

 

8.  נוהל הגשת השיר

לשלב המוקדמות יוגשו השירים כדהלן:

 

1.     למעטפה אחת סגורה יוכנסו 2 עותקים של המילים מודפסות באותיות לועזיות עם תרגום לעברית, תווי הלחן, ושני עותקים של ביצוע השיר על קלטת או תקליטור (רצוי תקליטור) באיכות שמיעה  סבירה . מעטפה זו  לא תכלול שמות או פרטי זיהוי של היוצרים על המעטפה  יצויין:  " מילים ותוים מעטפה מס 1 ".

 

2.     למעטפה סגורה שנייה יוכנסו פרטיהם של המלחין,  מחבר המילים, והמבצעים , וכן טופס ההצהרה וההתחייבות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מן התקנון , חתום ע"י כל בעלי הזכויות בשיר, יוצרים ומבצעים.על גב המעטפה יהא כתוב " מעטפה מספר שתיים.

 

3.     את שתי המעטפות יש להכניס  למעטפה שלישית ולציין על גביה : פסטילאדינו- תחרות שירי לאדינו – ת.ד. 53175 ירושלים.ולשלוח בדואר רשום .

4.     על המעטפות שישלחו לכתובת הנ"ל בדואר רשום להגיע ליעדן עד תאריך 15/5/08

5.     במידה ויוגש יותר משיר אחד ע"י אותו יוצר , כל שיר יוגש בנפרד ע"פ האמור בשלושת הסעיפים הקודמים.

6.     אי מילוי אחר ההוראות האמורות לעיל יגרום לפסילת השיר.

 

9.  הערות כלליות

1.     וועדת השיפוט של שלב המוקדמות תבחר מתוך כלל השירים שיוגשו לתחרות בהתאם לתקנון את השירים אשר יעלו לגמר.

2.     הכרעת הוועדה תהא סופית ולא ניתנת לעירעור או לשינוי.

3.     כל הגשה של יצירה לתחרות תחשב כהסכמה של בעלי הזכויות ביצירה   ( יוצרים ומבצעים) לכל סעיפי תקנון זה, מלחין השיר יהא אחראי להגשת הטפסים והאחריות להגשתם תהא עליו .

4.     כל הזכויות הקשורות בגין הקלטת השירים ע"י הרדיו ,הטלויזיה  וע"ג תקליטור מסחרי , צילום מופע הגמר, הקרנתו, והשמעתו בתקשורת שייכות להנהלת הפסטיבל .

5.     למען הסר ספק בכל מקרה של אי הבנות או חילוקי דעות בין יוצרי השיר להנהלת הפסטיבל , תהא הקביעה של הנהלת הפסטיבל קובעת. 

  להבהרות ופרטים נוספים ניתן להתקשר למטה הפסטיבל .

סוף

 

 

מלחין השיר

אנא מלא את פרטי היצירה והיוצרים (המעבד יקבע  ע"י מטה הפסטיבל ):

שם היצירה :

 
 

כותב המילים
 

כותב הלחן
 

הזמר המבצע
 

מעבד (יקבע בהמשך)

 
 

שם
  
  
  
טלפון

 
  
 

טלפון סלולרי

 
 
 

פקס

   
  
 
 

email

 
   
  
כתובת

 

 
 

חתימה
 
 
 
 
 

אנו החתומים מטה היוצרים של היצירה הנ"ל מבקשים להגיש את היצירה לפסטילאדינו ומסכימים לכל האמור בתקנון ומתחייבים לשתף פעולה כנדרש לרבות השתתפות בחזרות ובמופע  .

על החתום:       

כותב/ת הלחן :_______________   כותב/ת המילים___________

 

הזמר/ת המבצע/ת ______________המעבד/ת___ ­­­­­____________

 

http://www.festiladino.co.il/

                                                                                                                                                                            
 


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד

לאדינו           Ladino


קאזה זוארץ


ספרדי טהור
תאריך ושעה
 

גיא זוארץ - לאדינו ופיוט מבית אבא
כנס לאדינו