אודות

מטרת האתר לרכז חומרים, מידע וידע נרחב ככל שניתן אודות שפת הלאדינו ותרבותם של דובריה (מגורשי ספרד).
האתר יפעל לייצר שיתופי פעולה עם כל הגורמים העוסקים בתחום הלאדינו.